Co je to inkontinence?

Inkontinence je stav, kdy dochází k nechtěnému samovolnému úniku moči, který je pro pacienta či ošetřující sociálním nebo hygienickým problémem, a který je objektivně prokazatelný

dle definice ICS (International Continence Society – tzn. Mezinárodní společnosti pro inkontinenci)
jednoduše řečeno:

 

Inkontinence je odchod moči na nesprávném místě, v nesprávném čase. Moč vytéká buď zvolna po celou dobu nebo s přestávkami.


Inkontinence vzniká z řady příčin, které jsou uvedeny v následujících kapitolách. Inkontinence se vyskytuje u žen i mužů, u dětí, dospělých i ve stáří. V jednotlivých obdobích života má určité odlišnosti v příčinách, projevech, diagnostice a léčbě.

Četnost výskytu (prevalence) močové inkontinence kolísá ve věku 15-64 let v rozmezí 5-25 % u žen a 1-5 % u mužů, ve vyšším věku ovšem stoupá u žen až na 40 % a u mužů na 20 %.

Mezi obecné omyly patří představa, že inkontinence postihuje pouze starší ženy.

 

 

 

Inkontinence trápí i vrcholové sportovkyně
Až 20% rodiček trápí inkontinence moči


V nižším věku jde tedy spíše o ženský problém , ale kolem 60 let věku se zastoupení obou pohlaví vyrovnává.  V 75 letech trpí některou z forem inkontinence či hyperaktivním měchýřem (viz.dále) téměř 40% seniorů.

Inkontinence moči je nesmírně závažný problém, zatěžující pacienta nejen z hlediska hygienického (opruzeniny, zápach) a zdravotního (ekzémy, infekce), event. i ekonomicky , ale má přímý dopad na jeho kvalitu  života.

Dlouhodobé neřešení tohoto problému může vést k snížení společenských, pracovních i osobních aktivit pacienta, s následným vlivem na jeho duševní stav (deprese, nespavost, úzkost, pocit studu až izolace od společnosti apod.)

Nedobrovolný odtok moči v dospělosti je samozřejmě nepříjemným překvapením, neschopnost ovládat základní tělesné funkce pak je pro většinu pacientů ponižující a vede k utajování těchto potíží.

Mnohé ženy řeší v první fázi – tj. při lehké stresové inkontinenci (viz.dále) obtíže menstruačními vložkami. Vyhýbají se kašli, smíchu, prudkým pohybům, zvedání těžších předmětů. Takto se v žádném případě však nedá řešit problém úniku moči dlouhodobě.

 

 

 

 

Pokud obtíže trvají a obtěžují, musí být konzultovány s lékařem.


Může se totiž jednat o příznak jiné nemoci, jejíž zanedbání způsobí problémy daleko větší. Úspěch léčby závisí zejména na příčině inkontinence. Léčení, které je účinné u jednoho pacienta, nemusí být stejně účinné u jiného. Inkontinence je v mnoha případech dobře léčitelná - často největší překážkou léčby bývá stud a strach vyhledat odbornou pomoc (viz.dále).

Odkaz na
www.tvmedicina.tv – beseda s urogynekologem

 

 

 

 

Příčiny vzniku inkontinence

Naplnění močového měchýře močí vyvolává nucení na moč.  V normálním stavu  se tato informace předá přes speciální nervové centrum ve spodní míše do odpovídajících center v mozku, kde je vědomě rozhodnuto o vyprázdnění močového měchýře. Měchýř se stáhne (kontrahuje), systém svěračů povolí a moč může odtékat.

K nekontrolovanému úniku moči může dojít např. když systém svěračů již nemá dostatečnou uzavírací sílu (např.v případě tzv.poklesu pánevního dna), jestliže měchýř kontrahuje přiliš silně nebo naopak vůbec či je-li částečně nebo zcela rušeno předávání nervových impulsů mezi močovým měchýřem, míchou a mozkem.

Všechny tyto poruchy mohou být vyvolány nejrůznějšími příčinami např. infekcí močových cest, oslabením svalstva pánevního dna, zvětšením prostaty, degenerativními změnami v mozku, poruchami látkové výměny, úrazy spojenými s poraněním míchy, účinky léků apod.

 

 

 

 

Inkontinence je tedy příznakem nějaké nemoci a tu je nutno diagnostikovat a léčit.

 

 

 

Jak se inkontinence projevuje

Příznaky inkontinence je možno pro zjednodušení rozdělit do dvou základních skupin - na obstrukční a iritační.
K obstrukčním příznakům patří opožděný začátek močení, odkapávání moči, přerušovaný proud moči, slabý proud moči a pocit nedostatečného vyprázdnění.
Iritační příznaky zahrnují močení v noci, nutkavé močení, časté močení a bolesti při močení. Vždy se jedná o samovolný a nechtěný odtok moči.
Inkontinence se může také dělit podle příčiny a její délky trvání:

 

 

  • Přechodná (akutní) - vzniká většinou kvůli infekci močových cest nebo jiné obdobné příčině, užívání léků, konzumací alkoholu nebo kofeinu
  • Trvalá (chronická) - jedná se o klasickou inkontinenci, která vzniká kvůli oslabení svalstva svalstva pánevního dna, onemocněním mozku nebo nervové soustavy (po úrazu, Alzheimerova či Parkinsonova choroba, mozkové příhody, obrna atp.), zbytněním prostaty, cukrovkou, nádorovým onemocněním atd. – nezbytná je tedy  konzultace s lékařem a následné léčení příčiny inkontinence.

Chronická inkontinence se dělí do dalších skupin (stresová ,urgentní, z přetékání, smíšená…) – viz.další kapitoly


Video: beseda s urogynekologem